logo-groeimetzorg
“Wat doe jij morgen anders, waardoor er een glimlach op je gezicht verschijnt?”

In vier stappen

In bijna alle opdrachten zet ik methodisch werken in. Volgens vier vaste stappen bereik ik effectief en efficiënt het gestelde doel. Bij elke stap hoort een document, een mijlpaal. Dat ziet er zo uit:

Initiatief

Kennismaking, opdracht verhelderen, vraag achter de vraag, verzamelen van informatie.

Mijlpaal:

antwoord op why, where, when, who, what, how.

Definitie

Vaststellen van voorwaarden en verwachtingen. Afspraken maken en alles afstemmen.

Mijlpaal:

een presentatie in de vorm van een woord-web.

Uitvoering

Een eerste stap in projectrealisatie, wie doet wat wanneer, passende werkvormen zoeken, mede-eigenaarschap en voortgang.

Mijlpaal:

het plan van aanpak.

Afsluiting

Evaluatie, naslagwerk, borgen en successen vieren.

Mijlpaal:

een proces- en productevaluatie.

Initiatief

Kennismaking, opdracht verhelderen, vraag achter de vraag, verzamelen van informatie.

Mijlpaal:

antwoord op why, where, when, who, what, how.

Definitie

Vaststellen van voorwaarden en verwachtingen. Afspraken maken en alles afstemmen.

Mijlpaal:

een presentatie in de vorm van een woord-web.

Uitvoering

Een eerste stap in projectrealisatie, wie doet wat wanneer, passende werkvormen zoeken, mede-eigenaarschap en voortgang.

Mijlpaal:

het plan van aanpak.

Afsluiting

Evaluatie, naslagwerk, borgen en successen vieren.

Mijlpaal:

een proces- en productevaluatie.

Methodisch werken heeft een aantal belangrijke voordelen, het is:

• Doelgericht • het einddoel is vanaf het begin voor iedereen duidelijk
• Systematisch • de te doorlopen stappen zijn vooraf gepland
• Procesmatig • de verschillende stappen sluiten op elkaar aan
• Bewust • de uitvoerder weet wat hij doet (planning) en waarom (doel)

Wat anderen zeggen:

Fred: “In de chaos schepte jij op een strategische, gestructureerde manier orde. Het lukt ons nu om de weg voorwaarts te vinden. Wat hebben we nu een goed haalbaar teamplan staan.”
Fred: “In de chaos schepte jij op een strategische, gestructureerde manier orde. Het lukt ons nu om de weg voorwaarts te vinden. Wat hebben we nu een goed haalbaar teamplan staan.”